Kongregationens spiritualitet har sin grund i vördnaden för Guds Moder, den smärtorika, hon som djupast varit delaktig i Guds frälsningsplan. Med henne som förebild vill systrarna hjälpa fattiga och lidande människor och i dem se Jesus.

Kongregationens valspråk:
Allt för Jesus genom Marias smärtorika hjärta

Systrarna vill också gå i den helige Franciskus spår i fattigdom, ödmjukhet, enkelhet och glädje och som han, betrakta evangeliet som högsta norm.

Kongregationen grundades 1881 i Zakroczym i Polen.
 

Kongregationens grundare:

Moder  Malgorzata Lucia Szewczyk  kallad av Gud till att tjäna de fattigaste och mest behövande.

Moder Malgorzata Lucia Szewczyk kallad av Gud till att tjäna de fattigaste och mest behövande.

Den salige  Honoratus Kozminski  kapucinmunk

Den salige Honoratus Kozminski kapucinmunk

Kongregationens arbetsområden omfattar omsorg om sjuka, fattiga, äldre människor, barn samt församlingsarbete i synnerhet trosundervisning. Genom att bo och leva tillsammans i bön, arbete och vila uttrycker vi enheten i vår gemensamma kallelse. Vi arbetar inom sjukvården på sjukhus och vid privata inrättningar. En särskild omsorg vill vi visa de döende i deras förberedelse inför det slutgiltiga mötet med Gud. Genom att arbeta som församlingssystrar tjänar vi andra människor och hjälper prästerna i deras arbete. I vår omsorg om barnen leds vi av evangeliets ord: "Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig." Vi arbetar för att bevara våra barn för det onda och hjälpa dem i valet av sanna och höga värden.

Vår gemenskap har som uppgift att föra frälsningens budskap vidare genom att undervisa barn och ungdomar. Som kateketer bemödar sig systrarna att vara ett föredöme och ett moraliskt stöd för barn och ungdomar, hjälpa dem och väcka deras förtroende. Vi vill visa särskild omsorg om barn som är förståndshandikappade. För dem vill vi vara ett tecken för Jesus, han, som kommit för att göra det som är gott för alla. Själens förening med Gud i tro, hopp och kärlek hör till det väsentliga i vårt liv. Eukaristin är medelpunkten i det andliga livet för varje syster och utgör hjärtat i varje gemenskap.

I levande tro, i ödmjukhet och öppenhet läser vi och mediterar över Guds ord, i synnerhet evangeliet, medvetna om att vi där möter den levande Guden, som genom sitt ord formar oss till nya människor.

Utposter utomlands:
1. 29, rue du Marche, 95160 Montmorency (Frankrike)
2. Fogdevägen 21, S-121 58 Johanneshov (Sverige)
3. Folkungagatan 46 A, S-118 26 Stockholm (Sverige)
4. Djurgårdsvägen 32, S-633 50 Eskilstuna (Sverige)
5. 621 W. Woodlawn San Antonio, Texas 78212 (USA)
6. Via Moncenisio 14 A int 2, 00141 Roma (Italien)

Kongregationen har utposter i Polen, Frankrike, Sverige, USA-Texas och Italien.
Antalet systrar uppgår till 750 varav 700 arbetar i Polen.

Moderklostret: Lowiecka 3, 30-106 Krakow

 

Den saliga Syster Sancja

Den saliga Syster Sancja

Den saliga Syster Sancja (San-c-ya) - Janina Sztymkowiak föddes den 10 Juli 1910 i Mozdzanow, Polen av djupt religiösa och fromma föräldrar. Grundskolan gick hon i Szklarka, gymnasiet i Ostrow Wielkpolski och högskolan gick hon i Universitetet i Poznan där hon studerade franska.

År 1934 reste hon till Frankrike för att förbereda sig inför sin slutliga tentamen. Sen barnsben drömde Janina (det namn hon döptes till) om att bli nunna. Som ung kvinna blev hon djupt påverkad av Sankta Therese av Lisieux skrifter. Precis som henne ville även hon bli ett helgon.

Under sin tid i Frankrike gjorde hon en pilgrimsfärd till Lourdes, det var där hon ännu starkare kände sin kallelse till ett religiöst liv. Det resulterade i att hon gick med i Oblat Systrarna av det Heliga Hjärtats orden.

Hennes föräldrar motsatte sig hennes beslut starkt och efter sju månader flyttade hon tillbaka till Polen igen. Men, med hjälp från sin storebror som var präst fick hon möjlighet att fortsätta sitt religiösa liv i Polen genom Serafim Systrarnas orden.

Hon accepterades in i komuniteten i Juni 1936 och den 29 Juli 1937 antogs hon som syster och fick sitt systernamn Maria Sancja.

Genom fullkomlig uppoffring, yttersta fromhet och djup ödmjukhet tjänade Syster Sancja som portvakt, översättare och lärarinna. Under ockupationstiden i Polen hjälpte hon krigsfångar och tog sig an dom som deras "nådens ängel". Inte ens svår sjukdom stoppade henne från att tjäna andra. I sin kamp mot den Tuberkulos hon drabbats av, offrade hon den smärta och det lidande hon drabbades av som ett offer för konversionen av syndare och för Polens befrielse. Den 6 Juli 1942 avgav hon sina eviga löften.

Den saliga Syster Sancja

Den 29 Augusti 1942 kallade hon på sina överordnade och meddelade att den dagen skulle hon dö. Systrarna vid hennes sida bad henne att be för dom. Hon begärde att få Nattvarden och med orden: "Kom med alla era behov till mig, jag dör av kärlek. Uppmaningen från den som älskar kan inte förnekas av den som är kärlek.." Samma dag dog hon. Alla som deltog vid hennes begravning kände att de var i närvaron av något större när de passerade hennes kista. En del av de engelska soldaterna hon hjälpt föll på knä och kysste hennes händer med orden "Farväl, Sankt Sancja".

Människor har aldrig upphört att sluta be om hennes förbön och många är dom som mottagit speciella välsignelser och nåd genom henne. Processen för hennes saligförklaring som inlämnades av Serafimsystrarna mötte alla de krav som Kyrkans församling för Kanonisering ställer. Den 18 Augusti 2002 saligförklarade den Helige Fadern, Johannes Paulus II henne.

Den saliga Syster Sancja brukade säga: "bär allt med villigt hjärta och skänk förlåtelse..."