Konfirmationsundervisningen börjar för årskurs 8 med föräldramöte och upprop söndagen den 28:e augusti efter högmässan klockan 11.00  (medtag dopintyg och intyg för första kommunion om dessa sakrament meddelats utanför domkyrkoförsamlingen.)

Konfirmationsundervisningen börjar får årskurs 9 med föräldramöte och upprop söndagen den 4:e september efter högmässan klockan 11.00 (medtag dopintyg och intyg för första kommunion om dessa sakrament meddelats utanför domkyrkoförsamlingen.)

Ansvarig kateket: fader Pär-Anders Feltenheim

Schema för konfirmandundervisningen i domkyrkan VT 2017 grupp I och II