Konfirmationsundervisningen börjar för årskurs 8 med föräldramöte och upprop söndagen den 3:e september efter högmässan klockan 11.00 i Pauligården. (för mer information se anslag i vapenhuset).

Konfirmationsundervisningen för årskurs 9 fortsätter med terminsstart söndagen den 27:e augusti efter högmässan klockan 11.00. 
 

Schema för konfirmandundervisningen i domkyrkan HT 2017 grupp I och II