Gruppen har funnits i församlingen sedan 1977.
Man träffas tisdagar efter mässan kl 17.00 i kryptan.
Mötet innehåller tillbedjan, lovsång, dela erfarenheter, bibelläsning, förböner.

Bönegruppen är som en cell, sammanhållen genom vardagslivets relationer.
Vi ber för smått och stort, för Kyrkans mission i världen, för människor i vår vardag,
också personlig förbön för dem som så önskar och kommer till gruppen.

Öppen för alla utan föranmälan.
Kontaktperson: Bengt Malmgren 08-4480171
Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige