Gruppen har funnits i församlingen sedan 1977.
Man träffas onsdagar jämna veckor efter mässan kl 17.00 i Birgittasalen.
Mötet innehåller tillbedjan, lovsång, dela erfarenheter, bibelläsning, förböner.

Bönegruppen är som en cell, sammanhållen genom vardagslivets relationer.
Vi ber för smått och stort, för Kyrkans mission i världen, för människor i vår vardag,
också personlig förbön för dem som så önskar och kommer till gruppen.

Öppen för alla utan föranmälan.
Kontaktpersoner: Bola Richards 076-0509260 och Bengt Malmgren 070-7212742.
Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige