Katolska Domkyrkan i Stockholm

Ordinarie Gudstjänster

Vardagar (måndag-fredag):
08.00 mässa
17.00 mässa, fredagar även sakramentsandakt

Lördagar:
09.00 mässa
09.30 - 11.50 tillbedjan
16.30 rosenkransbön
17.00 söndagsvigiliemässa

Söndagar:
08.45 mässa (italienska)
09.45 mässa (latin och svenska)
11.00 högmässa (svenska)
12.30 mässa (kroatiska) OBS! Ej andra söndagen i månaden
14.00 mässa (spanska)
17.00 mässa (polska)
18.30 mässa (svenska)
Fjärde lördagen i månaden mässa på Slovenska i kryptan kl. 17.00

Observera: Var god ring till respektive nationell präst för mässordningen under sommartiden - juni, juli och augusti.