FÖRSAMLINGS VAL 2018

FÖRSAMLINGS VAL 2018
EKONOMIRÅD och PASTORALRÅD

Söndagen den 15 april 2018 kommer val till pastoralråd och ekonomiråd att hållas i Domkyrkoförsamlingen.
Röstberättigad är varje församlingsmedlem som är registrerad i stiftets medlemsregister och som senast vid sista valdagen har uppnått sexton års ålder.
Valbar är varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i stiftets medlemsregister och som senast sista valdagen har fyllt arton år. Man kan dock inte vara rådsmedlem i båda råden samtidigt.
Förslag till kandidater till pastoralråd och ekonomiråd kan lämnas skriftligt med kandidatens tilltalsnamn, efternamn, adress och telefonnummer.
Förslaget ska vara inkommet senast 11 mars 2018 och vara undertecknat av minst två församlingsmedlemmar och inlämnas till Domkyrkans församlingsexpedition eller skickas dit per post under adress: 
Katolska Domkyrkoförsamlingen, Val 2018
Box 4145, 102 63 Stockholm
.

STORT VARMT TACK.

Ett stort och varmt tack till f. Marian (msgr. Marian Jancarz) som tjänat domkyrkoförsamlingen i 16 år som domprost och nu går i pension. Under hans ledning har oerhört mycket hänt på flera olika plan. Bara för att nämna några: Renoveringar i kyrka och i församlingslokaler från topp till tå, från värme- och ventilationsinstallationer ända upp till tak. Den gamla delen av kyrkan har fått en härlig uppfräschning. Det är en stor glädje att nu se den gamla kyrkan med en sådan utstrålning. Liturgin har fått ett lyft på flera plan: Mässorna och gudstjänsterna har blivit allt mer välbesökta, inte minst på grund av den utformning de fått med dess många välövade ministranter och kyrkvärdinnor; kör och musik nästan i världsklass och ett värdigt liturgifirande som drar människor till kyrkan. 
F. Marian vi är dig skyldiga ett stort tack för allt vad du gjort för oss och vi önskar dig allt gott för framtiden och Guds rika välsignelse. Samtidigt hoppas vi få återse dig här lite då och då, när du har vägarna förbi.

VÄLKOMMEN f. THANH
Samtidigt välkomnar vi f. Thanh Nguyen som vår nye domprost och önskar honom Guds välsignelse och välgång i hans tjänst. F. Thanh kommer ursprungligen från Vietnam; han har vuxit upp i Norge, men bestämde sig för att utbilda sig till präst för Stockholms katolska stift. Han prästvigdes år 2006 och har de senaste fyra åren tjänstgjort i Örebro som kyrkoherde.
 

Tacksägelsemässan i domkyrkan den 15 augusti

Tisdagen den 15 augusti kl. 17:00 firas en tacksägelsemässa i domkyrkan. Vid detta tillfälle tas kardinal Arborelius under högtidliga former emot i sin domkyrka. Under samma mässa kommer även den nye domprosten, f. Thanh Nguyen, att installeras. 

Mässan kommer att direktsändas av Sveriges Television med start kl. 17:00. Vi ber därför alla att vara på plats i kyrkan senast kl. 16:50. Därefter kommer portarna att stängas. Anländer man senare än kl. 16:50 erbjuds man att följa mässan via TV-skärm i domkyrkosalen.

På grund av säkerhetsföreskrifter kommer det att finnas ett begränsat antal ståplatser i kyrkan under denna mässa.

Efter mässan är alla välkomna på en mottagning i domkyrkosalen. 

För att personalen från Sveriges Television ska kunna installera sin utrustning kommer alla församlingsmässor i domkyrkan under måndagen den 14 augusti samt tisdagen den 15 augusti att firas i domkyrkans krypta. 

Vår biskop - Anders kardinal Arborelius

Onsdag den 28 juni kl. 16.00 äger konsistoriet – då biskop Anders formellt blir kardinal – rum i Peterskyrkan i Rom.
Torsdag den 29 juni kl. 9.30 firar påven mässa i Peterskyrkan tillsammans med de fem nya kardinalerna, kardinalskollegiet och det senaste årets utnämnda ärkebiskopar. Mer information finns på stiftets hemsida.
Biskop Anders Arborelius OCD blev utnämnd till kardinal av påve Franciskus den 21 maj 2017