Chorus Cathedralis Holmiensis

Församlingskören Chorus Cathedralis Holmiensis är katolska domkyrkans blandade kör. Dess huvuduppgift är att sjunga under högtidliga gudstjänster i Domkyrkan, men kören håller även konserter och gör utlandsresor. Kören övar tisdagar 18:30 - 21:00, framträdanden i genomsnitt 1 gång/månad. Viss körvana krävs. Man behöver inte vara katolik för att vara med, dock krävs det respekt för verksamheten.

Schola Gregoriana Cathedralis

Schola Gregoriana Cathedralis är namnet på våra gregorianska sångare. Det är en manlig sångschola, som sjunger i snitt 1 gg/månad under latinska mässor på söndagar i domkyrkan. Övningstider: tisdagar 17:30 - 18:20

Pueri Cantantes Cathedralis barnkör

Pueri Cantantes Cathedralis är domkyrkans barnkör för barn klass 1 - 6. Den medverkar i församlingens gudstjänster samt luciatåg och andra firanden. Övningar onsdagar 16:00 - 16:45.

Pueri Cantantes Cathedralis ungdomskör

Pueri Cantantes Cathedralis är domkyrkans ungdomskör för ungdomar från och med högstadiet upp till 25 år. Den medverkar i Domkyrkans gudstjänster och håller även egna konserter. Kören reser på konsertresor och deltar i de internationella Pueri Cantores körfestivalerna. Övningar onsdagar 17:30 – 19:30

Immaculata vokalensemblen

Denna ensemble kräver god körvana och a vista förmåga.  Repetitioner udda veckor onsdagar. Tiderna kan variera, kontakta körledaren.

 

För närmare information och provsjungning kontakta domkyrkoorganisten Elisabeth v. Waldstein, tel 073-776 04 26 eller elisabeth.waldstein@katolskakyrkan.se

 

 

Om musik i katolska kyrkan

(Ur Katolska Kyrkans katekes:)

1156 Den musikaliska traditionen inom hela kyrkan innebär en rikedom av oskattbart värde. Den höjer sig över övriga konstnärliga uttrycksformer i synnerhet därför att den i sin egenskap av sakral sång med orden som bärande grund utgör en nödvändig och integrerande del av den högtidliga liturgin. Sammanställningen och sången av de inspirerade psaltarpsalmerna, som ofta ackompanjeras av musikinstrument, är redan nära förbundna med gudstjänsterna i det Gamla förbundet. Kyrkan fortsätter och utvecklar denna tradition: "Tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta" (Ef 5:19). "Den som sjunger ber två gånger."
1157 Sång och musik fyller sin uppgift som tecken på ett ännu mer betecknande sätt därigenom att de är närmare förknippade med den liturgiska handlingen, i enlighet med tre viktiga kriterier: de skall ge ett vackert uttryck åt bönen, de skall främja församlingens enhälliga deltagande i gudstjänsten vid vissa bestämda tillfällen och ge gudstjänsten en högtidlig prägel. Sång och musik har på detta sätt del i avsikten med de liturgiska orden och handlingarna: "Guds ära och de troendes helgelse."