BLANKETT

Blanketten kan fyllas i med hjälp av dator, och sedan skrivas ut men du kan inte spara. För mer information var vänlig kontakta din församlings expedition.

 >Hämta blanketten Uppgifter till medlemsregistret

För att säkra att uppgifterna i medlemsregistret är korrekta, fyll i följande blankett och lämna till din lokala församlings expedition. Se Katolska Kyrkans hemsida för adress till din församling.