Rörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegreupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Domkförsamlingen ansvarar för den 5:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Alla dygnets timmar är inte täckta så vi hoppas att fler tycker detta är viktigt och vill ansluta sig. Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig.
 

Kontaktperson: Anna-Britta Nilsson, tfn 08-25 37 11, e-post anna-brittaochlars@comhem.se

Mer information om Ständig bön för äktenskap och familj finns på: https://standigbon.wixsite.com/website ; www.standigbon.blogspot.com 

Ständig bön träff -
Alla är välkomna att vara med!