FÖRSAMLINGS VAL 2018

FÖRSAMLINGS VAL 2018
EKONOMIRÅD och PASTORALRÅD

Söndagen den 15 april 2018 kommer val till pastoralråd och ekonomiråd att hållas i Domkyrkoförsamlingen.
Röstberättigad är varje församlingsmedlem som är registrerad i stiftets medlemsregister och som senast vid sista valdagen har uppnått sexton års ålder.
Valbar är varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i stiftets medlemsregister och som senast sista valdagen har fyllt arton år. Man kan dock inte vara rådsmedlem i båda råden samtidigt.
Förslag till kandidater till pastoralråd och ekonomiråd kan lämnas skriftligt med kandidatens tilltalsnamn, efternamn, adress och telefonnummer.
Förslaget ska vara inkommet senast 11 mars 2018 och vara undertecknat av minst två församlingsmedlemmar och inlämnas till Domkyrkans församlingsexpedition eller skickas dit per post under adress: 
Katolska Domkyrkoförsamlingen, Val 2018
Box 4145, 102 63 Stockholm
.