STORT VARMT TACK.

Ett stort och varmt tack till f. Marian (msgr. Marian Jancarz) som tjänat domkyrkoförsamlingen i 16 år som domprost och nu går i pension. Under hans ledning har oerhört mycket hänt på flera olika plan. Bara för att nämna några: Renoveringar i kyrka och i församlingslokaler från topp till tå, från värme- och ventilationsinstallationer ända upp till tak. Den gamla delen av kyrkan har fått en härlig uppfräschning. Det är en stor glädje att nu se den gamla kyrkan med en sådan utstrålning. Liturgin har fått ett lyft på flera plan: Mässorna och gudstjänsterna har blivit allt mer välbesökta, inte minst på grund av den utformning de fått med dess många välövade ministranter och kyrkvärdinnor; kör och musik nästan i världsklass och ett värdigt liturgifirande som drar människor till kyrkan. 
F. Marian vi är dig skyldiga ett stort tack för allt vad du gjort för oss och vi önskar dig allt gott för framtiden och Guds rika välsignelse. Samtidigt hoppas vi få återse dig här lite då och då, när du har vägarna förbi.

VÄLKOMMEN f. THANH
Samtidigt välkomnar vi f. Thanh Nguyen som vår nye domprost och önskar honom Guds välsignelse och välgång i hans tjänst. F. Thanh kommer ursprungligen från Vietnam; han har vuxit upp i Norge, men bestämde sig för att utbilda sig till präst för Stockholms katolska stift. Han prästvigdes år 2006 och har de senaste fyra åren tjänstgjort i Örebro som kyrkoherde.