Vår biskop - Anders kardinal Arborelius

Onsdag den 28 juni kl. 16.00 äger konsistoriet – då biskop Anders formellt blir kardinal – rum i Peterskyrkan i Rom.
Torsdag den 29 juni kl. 9.30 firar påven mässa i Peterskyrkan tillsammans med de fem nya kardinalerna, kardinalskollegiet och det senaste årets utnämnda ärkebiskopar. Mer information finns på stiftets hemsida.
Biskop Anders Arborelius OCD blev utnämnd till kardinal av påve Franciskus den 21 maj 2017