Biskop Anders OCD är utnämnd till kardinal.

Den helige Fadern har i dag den 21 maj tillkännagivit att han utnämner biskop Anders till kardinal. Vi gratulerar biskop Anders och gläds med honom. Det är en stor ära för vårt stift och vårt land. Domkyrkan och dess församling gläds naturligtvis alldeles särskilt. Vi innesluter honom i våra förböner och ser fram emot att snart finna ett särskilt tillfälle där vi kan både gratulera och tacka.


Själva händelsen då påven utser de nya kardinalerna äger rum den 28 juni.  Dagen därpå, den 29 juni, på Petrus och Paulus högtid firar påven mässan tillsammans med de fem nya kardinalerna, kardinalskollegiet och ärkebiskopar och metropoliter.