Jubileumsresa till Fatima 2017

Följ med på en mariansk vallfärd till Fatima där herdebarnen, Lucia, Francisko och Jacinta för hundra år sedan fick mottaga uppenbarelser från den saliga jungfrun Maria.  Dessa är sedan 1930 erkända av Kyrkan. Vi kommer att besöka de viktigaste platserna med anknytning till dessa uppenbarelser men även lära oss mer om Portugals historia. Varje kväll i Fatima kommer vi att få vara med om ljusprocessionen och rosenkransbönen. Vår präst firar den heliga mässan varje dag under resan.  Vi börjar vår pilgrimsresa mot Fatima i Lissabon där vi besöker de viktigaste platserna och den helige Antonio av Paduas födelsehus. 
För dagsprogram och mer information se: https://www.pilgrimtravel.se/tours/jubileumsresa-till-fatima/ 
eller  kontakta f. Pär-Anders Feltenheim: par-anders.feltenheim@katolskakyrkan.se