Barmhärtighetens år

Den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas i Rom den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtige ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet, skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag.

I Stockholms katolska stift - precis som i alla katolska stift världen över - inleds Barmhärtighetens jubelår den 13 december kl.11.00 med öppnande av stiftets Heliga port i Domkyrkan i Stockholm.

Under jubelåret följer ett antal högtider med biskop Anders Arborelius OCD.

Jubelåret avslutas med en mässa i Domkyrkan 13 november 2016.

Påven Franciskus bön för Barmhärtighetens år

Herre Jesus Kristus, 
du har lärt oss att vi skall vara barmhärtiga
så som vår himmelske Fader är barmhärtig,
och du har sagt att den som ser dig har sett honom.
Visa oss ditt ansikte, så blir vi frälsta. 
Din kärleks blick befriade Sackaios och Matteus från slaveriet under pengarna,
äktenskapsbryterskan och Maria från Magdala från att söka lyckan endast i ett skapat ting,
den fick Petrus att gråta bittert efter förnekelsen
och lovade paradiset till den botfärdige rövaren.
Låt oss förstå att dina ord till den samariska kvinnan
är riktade till var och en av oss:
”Om du visste vad Gud har att ge”.
Du är den osynlige Faderns synliga ansikte, 
uppenbarelsen av den Gud som främst visar sin allmakt
genom förlåtelse och barmhärtighet. 
Låt kyrkan bli det synliga ansiktet i världen
av dig, hennes Herre, uppstånden i härlighet. 
Du ville att dina tjänare skulle vara klädda i svaghet
för att kunna känna med de okunniga och vilsegångna. 
Låt alla som närmar sig en av dem
känna sig välkomnad, älskad och förlåten av Gud. 
Sänd din Ande och helga oss med hans smörjelse, 
så att Barmhärtighetens jubelår blir ett nådens år från Herren, 
då hans kyrka med ny hänförelse bär glädjebudet till de fattiga, 
förkunnar frihet för de fångna och förtryckta
och skänker de blinda synen åter. 
Vi ber detta, på förbön av Maria, barmhärtighetens Moder, 
av dig som med Fadern och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet. 
Amen. 

KLN